Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

26.08.2019

Izsole notiek 2019.gada 10. septembrī plkst. 10:00  Platones pagasta pārvaldes telpās, „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, atsevišķi izsolot katru automašīnu:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178, Izgatavots 2008.gadā;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, Izgatavots 2000.gadā.

Izsoles sākumcena:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178. Izsoles sākumcena 2377 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro) t.sk. PVN.;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466. Izsoles sākumcena 835 EUR (astoņi simti trīsdesmit pieci euro) t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178, - 237.70 EUR;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, - 83.50 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 10.septembra  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi