Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli zemes vienības daļai ATPŪTĀ, SVĒTES pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.13:30 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
Atpūtas koplietošanas zeme, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums
5482 001 0836
platība
0,02 ha
Iznomāšanas mērķis
Mazdārziņa uzturēšanai
Apgrūtinājumi
Atbilstoši teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam
Izsoles sākuma nomas maksa
3,76 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 0,38 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda 54820010836, Svētes pag.” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Izsoles dalības maksa 54820010836, Svētes pag.”

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29522868.

Izsoles noteikumi

Skice

Līgums