Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai “Ieleju lauks”, Vilces pagasts, Jelgavas novads

12.09.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 25.septembrī plkst.9.30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Ieleju lauks”, Vilces pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54900020061
platība
0,62 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
52,08 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
6 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5,21 EUR, ar norādi „Ieleju lauks” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Ieleju lauks” nomas tiesību izsoles dalības maksa”.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 24.septembrim plkst.12.00.