Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai "Reikulīši" (daļa 4,5 ha) Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 17.oktobrī plkst.13:30 Vircavas pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Reikulīši”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54920040086
platība
daļa 4,5 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Atbilstoši teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam
Izsoles sākuma nomas maksa
661,50 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
5 gadi

 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 66,15 EUR, ar norādi „Reikulīši nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Reikulīši nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.