Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Radziņi” Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī plkst.11.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Radziņi” Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920050087, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920050087, platība 20,96ha.

Izsoles sākumcena 158200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 15820 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.novembrim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi