Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Drukāt

Izsole notiek 2019.gada 29. oktobrī plkst. 10:00  Platones pagasta pārvaldes telpās,  „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, atsevišķi izsolot katru automašīnu:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178, Izgatavots 2008.gadā;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, Izgatavots 2000.gadā.

Izsoles sākumcena:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178. Izsoles sākumcena 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro) t.sk. PVN.;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466. Izsoles sākumcena 670 EUR (seši simti septiņdesmit pieci euro) t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  • Kia Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HE 9178, - 190 EUR;
  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, - 67 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 29.oktobra  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi