Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 0.65 ha platībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860100560, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100231, platība 0.65ha.

Izsoles sākumcena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi