Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110122, kas sastāv no meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560110122 – 2,48 ha platībā, tai skaitā 2,30 ha mežaudze.

Izsoles sākumcena 4160,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 416,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16.martam plkst.17:00.