Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta trešā mutiskā izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 18, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.aprīlī plkst.13:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu trešo mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 18, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020700, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020683, platība 0.4452ha. 

Izsoles sākumcena 6220 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 622 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi