Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Rakstiskas izsoles piedāvājuma atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 1.jūlijā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē ,Dārza  ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480030020, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,341 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480030020 un uz tās esošām būvēm – dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480030020001 un  šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54480030020002.

Izsoles sākumcena 700,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.jūlija plkst.09:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.