Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pasts”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pasts”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040301, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,0496 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960040301 un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54960040301001. 

Izsoles sākumcena 15300 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1530 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16.jūlija plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi