Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

01.07.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 14.augustā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu ceturto mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam Smilšu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020690, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020674, platība 0,4297ha.

Izsoles sākumcena 4255 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 425,50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.augustam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi