Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Rūpnīcas iela 2, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.novembrī plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Rūpnīcas iela 2, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54110010032, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010032, platība 0,5153 ha. 

Izsoles sākumcena 10600 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1060 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi