Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska trešā izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.decembrī plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes vienības  0,3696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060675. 

Izsoles sākumcena 1248 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 124,80 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Eleja pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.decembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi