Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Svirlaukas iela 20-18, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Svirlaukas iela 20-18, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000474, kas sastāv no dzīvokļa 54,5 m2 platībā un kopīpašuma 545/11503 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456010031600.

Izsoles sākumcena ir 3390  EUR, izsoles solis ir 100 EUR. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 339 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.februāra plkst. 12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26106900.

Izsoles noteikumi