Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Gārņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.martā plkst.11:30 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Gārņi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860060054, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860060054. 

Izsoles sākumcena 5800 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 580 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.martam plkst.16:00.

Izsoles noteikumi