Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Dārza iela 13-13”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.martā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu  mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Dārza iela 13-13”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000680, kas sastāv no dzīvokļa 69,3 m² platībā, kopīpašuma 640/14118 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060558001,  zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060558. 

Izsoles sākumcena 3520 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 352 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 9.martam plkst.16:00.

Objektu apskatīt var iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi