03.12.2022.

SIA "Jelgavas novada KU"

Drukāt
Kapitālsabiedrības nosaukums
SIA ”Jelgavas novada KU”
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese
Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Kapitālsabiedrības faktiskā adrese Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums
EUR 5 807 470
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs
100 %
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
nav
Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā
Līga Lonerte
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

  • Vairāk informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, tarifiem un citu aktuālo informāciju pieejama SIA “Jelgavas novada KU” mājas lapā: www.jnku.lv
  • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam, SIA „Jelgavas novada KU” publiskā informācija par kapitālsabiedrību pieejama šeit: www.jnku.lv/publiska-informacija/

Informācija par pašvaldības noslēgtajiem deleģējuma līgumiem ar kapitālsabiedrību SIA "Jelgavas novada KU":


Publiskais pārskats par Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai piederošajām kapitāla daļām 2019.gadā