Administratīvās komisijas kontakti

Administratīvā komisija  
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
Modris Žeivots
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012551
e-pasts: modris.zeivots@jelgavasnovads.lv
 
Lietvede
Aija Dukule
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012551
e-pasts: aija.dukule@jelgavasnovads.lv
 

Administratīvā komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpumu protokolu vai lēmumu par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantu; kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar tiesu izpildītājiem. Komisija apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to veicinošiem apstākļiem, to dinamiku, sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu tiesiskās kārtības nodrošināšanu.


Administratīvās komisijas nolikums