Personāla nodaļas kontakti

ADMINISTRATĪVAIS DEPARATAMENTS

Personāla nodaļa
Personāla nodaļas vadītāja
Kristīne Rengarte

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012256
e-pasts: kristine.rengarte@jelgavasnovads.lv
 
Personāla speciāliste
Ilona Pogožeļska

Tālr.: 63012256
e-pasts: ilona.pogozelska@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Marita Bubele

Tālr.: 63012256
e-pasts: marita.bubele@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Janita Boļšakova
Tālr.: 63012256
e-pasts: janita.bolsakova@jelgavasnovads.lv
Personāla speciāliste
Līga Jantone
Tālr.: 63012256
e-pasts: liga.jantone@jelgavasnovads.lv