Plānošanas nodaļas kontakti

Plānošanas nodaļa
Plānošanas nodaļas vadītāja
Dagnija Špele

Tālr.: 63055399, 26186008
e-pasts: dagnija.spele@jelgavasnovads.lv
 
Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos
Daiga Liepa

Tālr.: 63012269; 29166932
e-pasts: daiga.liepa@jelgavasnovads.lv
Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības plānošanas jautājumos
Krista Tumova
Tālr.: 22334212
Budžeta ekonomiste
Marita Rikmane

Tālr.: 63048461
e-pasts: marita.rikmane@jelgavasnovads.lv
Budžeta ekonomiste
Silvija Stikliņa

Tālr.: 63012286
e-pasts: silvija.stiklina@jelgavasnovads.lv
Attīstības plānošanas speciāliste​
Irita Šteinberga
Tālr.: 63055398, 27846063
e-pasts: irita.steinberga@jelgavasnovads.lv
Telpiskās attīstības plānotāja 
Elīna Šorna
Tālr.: 63022104
e-pasts: elina.sorna@jelgavasnovads.lv
 

Plānošanas nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, līdzdarbojoties pašvaldības izaugsmē.

Plānošanas nodaļas moto: Neapstāties pie sasniegtā!

Plānošanas nodaļas vērtības:

Plānošanas nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas pašvaldības attīstības un finanšu resursu plānošanā, uzskaitē, vadībā un kontrolē: