Attīstības nodaļas kontakti

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 

Attīstības nodaļa
Attīstības nodaļas vadītājas p.i.
Inese Cinovska 
Adrese: 5. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr. 63048455; 26610409
 
Vadītājas vietniece
Anita Škutāne
Tālr.: 63048446; 29130936
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
Tūrisma attīstības projektu vadītāja
Tabita Šķerberga

Tālr.: 63048443; 29180959
e-pasts: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv
Infrastruktūras projektu vadītāja
Anita Skubiļina

Tālr.: 63048452; 29115581
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja
Ella Popesko

Tālr.: 26369837
e-pasts: ella.popesko@jelgavasnovads.lv
Sociālo un veselības projektu vadītāja
Vita Rozenfelde
Tālr.: 28208108
Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja
Inese Skromane

Tālr.: 26547814
e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
e-pasts: gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare
Tālr.: 63048487; 26305496
e-pasts: lelde.santare@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītājs
Agris Dobrovoļskis
Tālr.: 63048487
Pašvaldības atbalsta projektu vadītāja; kontaktpesona uzņēmējdarbības jautājumos
Antra Pošeika
Tālr.: 20042150
Būvniecības projektu speciālists
Māris Ozols
Tālr.: 26399830
Vides projektu vadītāja
Kristīne Kūlīte
Tālr.: 63048442
LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vadītāja
Anita Krūmiņa
Tālr.: 29331025
 
 
Tūrisma informācijas punktu vadītāji
Lielvircavas muiža
Zanda Zariņa
Tālr.: 22024127
Lielplatones muiža
Ingūna Pranka
Tālr.: 26611468
Staļģenes muiža
Saiva Drupa
Tālr.: 26383129
Tūrisma informācijas punkta vadītāja Vircavas pagastā
Ina Jurģe
Tālr.: 29916889
 
Elejas muiža
Justīne Dižpētere

e-pasts: justine.dizpetere@jelgavasnovads.lv
 

Attīstības nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību un līdzdarboties Jelgavas novada pašvaldības izaugsmē un veicināt tās atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Attīstības nodaļas devīze: “Labāk nodilt, nekā sarūsēt” (Didro)

Attīstības nodaļas vērtības:

Attīstības nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas saistībā ar novada sociāli ekonomisko attīstību, investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomā: