Plānošanas nodaļas kontakti

PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 

Plānošanas nodaļa
Plānošanas nodaļas vadītāja
Daiga Liepa

Tālr.: 63055399; 29166932
e-pasts: daiga.liepa@jelgavasnovads.lv
 
Budžeta ekonomiste
Marita Rikmane

Tālr.: 63048461
e-pasts: marita.rikmane@jelgavasnovads.lv
Budžeta ekonomiste
Silvija Stikliņa

Tālr.: 63048461
e-pasts: silvija.stiklina@jelgavasnovads.lv
Attīstības plānošanas speciāliste​
Irita Šteinberga
Tālr.: 63055398, 27846063
e-pasts: irita.steinberga@jelgavasnovads.lv
Teritorijas plānotāja
Krista Tumova
Tālr.: 22334212

Plānošanas nodaļas mērķis ir veicināt Jelgavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, līdzdarbojoties pašvaldības izaugsmē.

Plānošanas nodaļas moto: Neapstāties pie sasniegtā!

Plānošanas nodaļas vērtības:

Plānošanas nodaļa ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas pašvaldības attīstības un finanšu resursu plānošanā, uzskaitē, vadībā un kontrolē: