20.05.2022.

Plānošanas un attīstības departamenta kontakti

Drukāt
Plānošanas un attīstības departamenta vadītājs

Tālr.: 
e-pasts: 
Plānošanas un attīstības departamenta vadītāja vietniece
Dagnija Špele
Tālr.: 66047879, 26186008

Plānošanas un attīstības departamenta struktūrvienības:


Plānošanas un attīstības departamenta nolikums / Pielikums