Bāriņtiesas kontakti un pieņemšanas laiki

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Solveiga Alksne
Adrese:  Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00                                                  
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Tālrunis: 63024433
E-pasts:
 
Korespondences adrese un juridiskā adrese: 
Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese: 
Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Lazdiņa
Adrese:  Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Tālrunis: 63024433
Bāriņtiesas lietvede
Marta Līdeka
Adrese:  Stadiona iela 10, Ozolnieki; Ozolnieku, pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Tālrunis: 63024433

 

Datu ievades un apstrādes operators
Inese Belicka
Tālrunis: 27038445

Bāriņtiesas jomas

Aizbildnība
Marina Smilga
Tālrunis: 26331842
 
Audžuģimenes
Ieva Lazdiņa
Tālrunis: 63024433
 
Aizgādība
Natālija Tomsone
Tālrunis: 26479154
 
Aizgādnība
Urzula Jēkabsone
Tālrunis: 26390749

 

Bāriņtiesas locekļi

Pieņemšanas punkts, adrese
Bāriņtiesas loceklis
Pieņemšanas laiks
Tālrunis
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde

Urzula Jēkabsone

e-pasts: urzula.jekabsone@jelgavasnovads.lv

 

Liene Pipure

e-pasts: liene.pipure@jelgavasnovads.lv

Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00

 
 
Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdienās 9.00-12.00; tālrunis

26390749

 

 

28390145

Elejas pagasta pārvalde
Dārza iela 5, Elejas pagasts, Jelgavas novads
Dace Saliņa
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
26323047
Glūdas pagasta pārvalde 
Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads
Vizma Markus
Ceturtdienās: 9.00 - 12.00
26531358
Kalnciema pagasta pārvalde
Lielupes iela 2, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads
Ieva Spalva
Pirmdienās  9.00-12.00 un 13.00-18.00
28391931
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde 
Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Vizma Markus
 
Pirmdienās: 9.00-16:30
 
26531358
Lielplatones pagasta pārvalde 
Alejas iela 5, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
Dace Saliņa
 
Trešdienās: 9.00 - 14.00
26323047
Līvbērzes pagasta pārvalde 
Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Ligita Vītiņa
Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās 9.00-12.00
26523836
Platones pagasta pārvalde
Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036
Ineta Ozoliņa
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
26399178

Salgales pagasta pārvalde
"Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045

Vizma Markus
  26531358
Sesavas pagasta pārvalde
Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034
Natālija Tomsone
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
26479154
Svētes pagasta pārvalde
Dzirnavu 1, Svēte, Jelgavas novads, LV-3008
Ilze Šarikova
 
Ceturtdienaās:13.00-17.00 
29124372
Valgundes pagasta pārvalde
Celtnieku iela 35, Valgunde, Jelgavas novads, LV-3017
Ieva Spalva
Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00
28391931
Vilces pagasta pārvalde
Skolas iela 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Sintija Lauka
Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās 9.00-12.00
27318370 
Vircavas pagasta pārvalde
Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
Aiga Ose
 
Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās 9.00-12.00
26546946
Zaļenieku pagasta pārvalde
Centra iela 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
Ilze Šarikova
 
Pirmdienās: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-12.00
29124372

Jelgavas novada bāriņtiesa  ir  aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas:


  • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana
  • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
  • Aizbildnības jautājumu risināšana
  • Adopcijas jautājumu risināšana
  • Audžuģimeņu jautājumu risināšana
  • Aizgādnības jautājumu  risināšana 
  • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība 
  • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana 
  • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība

Bāriņtiesas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Bāriņtiesa