14.08.2022.

Būvvaldes kontakti

Drukāt

Adrese: Stadiona iela 10 (2.stāvā), Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

e-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv 

Būvvaldes vadītāja p.i.
Arvīds Račinskis
Tālr.: 20016983
e-pasts: arvids.racinskis@jelgavasnovads.lv
 
Būvvaldes galvenais inspektors
Māris Ozols
Tālr. 26399830
Būvvaldes būvinspektors
Aigars Treigūts
Tālr.: 29375069
e-pasts: aigars.treiguts@jelgavasnovads.lv
Būvvaldes būvinspektore
Olga Ozoliņa
(Atvaļinājumā no 10.08.2022 līdz 21.08.2022)
Tālr: 20036140
e-pasts: olga.ozolina@jelgavasnovads.lv
Zemes ierīcības inženiere
Antra Plotņikova
Tālr.: 27055704
Būvinspektora palīdze
Laine Zarāne
Tālr.: 26393106
Būvinspektora palīdze
Ilze Palabinska
(Atvaļinājumā no 08.08.2022 līdz 21.08.2022)
Tālr. 26153579
Lietvede (arhivāre)
Agnese Lejniece

Tālr.: 20218362
e-pasts: agnese.lejniece@jelgavasnovads.lv
 
Andris Ziemelis