20.05.2022.

Dzimtsarakstu nodaļas kontakti

Drukāt

Sakarā ar valstī pagarināto ārkārtējo situāciju no  2022.g.11.janvāra- 28. februārim (MK rīkojums Nr. 720 izd.09.10.2021.g. un MK 07.01.2022noteikumi Nr.2 Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada9. oktobra rīkojumā Nr.720) dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāju pieņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojumus klātienē veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta - dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, laulību reģistrācija, lūdzu sazināties ar mums telefoniski: Dzimtsarakstu nodaļa +371 29104956 ; 63012255; nodaļas vadītāja +371 20243211 vai epastā dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

  • Pirmdienās no 9.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Otrdienās no 10.00-12.00 un 13.00-16.00
  • Trešdienās no 9.00-12.00
  • Ceturtdienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
  • Piektdienās no 9.00-12.00

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv , laulību reģistrēšanas iesniegumus ar drošu elektronisko parakstu  sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv, obligāti norādot savu kontakttālruni.


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anda Strautniece

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012255
e-pasts: anda.strautniece@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Tatjana Graudiņa

Tālr.: 63012255
e-pasts: tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste
Solvita Ostrovska

Tālr.: 63012255
e-pasts: solvita.ostrovska@jelgavasnovads.lv
Bijušā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas kontakti atrodami ŠEIT.  

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi ir veikt dzimšanas faktu reģistrāciju; miršanas faktu reģistrāciju; laulības reģistrāciju; ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu. Nodrošināt dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistru glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai TM Dzimtsarakstu departamentam. Veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu. Izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma.


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Dzimtsaraksti