09.12.2022.

Dzimtsarakstu nodaļas kontakti

Drukāt

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšana notiek atbilstoši iepriekšējam pierakstam, kas veikts, zvanot pa norādītajiem kontakttālruņiem. Ierodoties bez pieraksta, jārēķinās, ka vispirms tiek apkalpoti apmeklētāji atbilstoši pierakstam.

Klientu pieņemšanas laiks:

  • Pirmdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
  • Otrdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
  • Trešdiena: 9.00 – 12.00
  • Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
  • Piektdiena: 9.00 – 12.00
  • Sestdiena: svinīgās laulību un kāzu jubilejas ceremonijas.

Laulības reģistrācija var tikt veikta arī darbdienās. Svinīga laulības reģistrācija darbdienās var notikt, pusēm vienojoties (atbilstoši iestādes iespējām nodrošināt muzikālo izpildījumu).

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv, laulību reģistrēšanas iesniegumus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv, obligāti norādot savu kontakttālruni.


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anda Strautniece

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012255
e-pasts: anda.strautniece@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Tatjana Graudiņa

Tālr.: 63012255
e-pasts: tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv
 

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi ir veikt dzimšanas faktu reģistrāciju; miršanas faktu reģistrāciju; laulības reģistrāciju; ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu. Nodrošināt dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistru glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai TM Dzimtsarakstu departamentam. Veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu. Izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma.


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Vairāk informācijas šeit - Dzimtsaraksti