03.12.2022.

Kultūras pārvaldes kontakti

Drukāt

Kultūras pārvaldes vadītāja
Anita Liekna

Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018
Tālr.: 63024658; 29275229
e-pasts: anita.liekna@jelgavasnovads.lv

Kultūras pārvalde
Vadītājas vietniece
Sanita Bethere

Tālr.: 63024658, 20386462
e-pasts: sanita.bethere@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietniece
Evita Poča

Tālr.:  26563691
e-pasts: evita.poca@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists
Sandra Kravale

Tālr.:  63012294, 25641351
e-pasts: sandra.kravale@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists
Nelda Ķikute

Tālr.:  63012276, 29151326
e-pasts: nelda.kikute@jelgavasnovads.lv
Tūrisma organizatore 
Linda Holendere
Tālr: 26300369
e-pasts: linda.holendere@jelgavasnovads.lv
 

Tūrisma informācijas punktu vadītāji
 
Lielvircavas muiža, Tūrisma pakalpojumu attīstības speciālists
Roberts Grinbergs
Tālr.: 22024127
e-pasts: roberts.grinbergs@jelgavasnovads.lv
 
Lielplatones muiža, Tūrisma informācijas centra vadītāja Lielplatones pagastā
Ingūna Pranka
Tālr.: 26611468
Staļģenes muiža, Tūrisma informācijas centra vadītāja Jaunsvirlaukas pagastā 
Saiva Drupa
Tālr.: 26383129
Tūrisma informācijas punkta vadītāja Vircavas pagastā
Ina Jurģe
Tālr.: 29916889
Elejas muiža
Justīne Dižpētere
Tālr.: 26128853
e-pasts: justine.dizpetere@jelgavasnovads.lv
Vilces muiža, Tūrisma informācijas centra vadītāja Vilces pagastā
Annija Krustozoliņa
Tālr.: 26351169

Pārvaldībā esošās iestādes:


Jelgavas novada Kultūras pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta  (Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmums, protokols Nr. 8  § ) un tās pakļautībā esoša iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas mākslas jaunrades attīstībā un kultūras politikas realizācijā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, domes lēmumiem un  Kultūras pārvaldes  nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un tai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība.
Kultūras pārvaldes pārziņā ir 16 kultūras/tautas namu un 26 bibliotēku darbība.


Kultūras pārvaldes nolikums

Vairāk informācijas šeit - Kultūra