09.12.2022.

Komisijas

Medību koordinācijas komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Jelgavas novada pašvaldības par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgā komisija

Izsoļu komisija

Administratīvā komisija

Autotransporta komisija

CIvilās aizsardzības komisija

Ētikas komisija

Autoceļu komisija

Stipendiju komisija

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Deputātu ētikas komisija

Administratīvo aktu strīdu komisija

Budžeta komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Iepirkumu komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Jelgavas novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisija