07.12.2022.

Lielplatones pagasta kontakti

Drukāt
Lielplatones pagasta pārvalde
Adrese: Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, LV-3022
Tālrunis: 63061380; 27234177
e- pasts: lielplatonespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Līga Rozenbaha

Mob.: 29469223
e-pasts: liga.rozenbaha@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
Vecākā grāmatvede
Olga Vaškinele

Tālr. 63061386
e-pasts: olga.vaskinele@jelgavasnovads.lv
Pārvaldes lietvede
Liene Simanoviča
Tālr.: 63061380
e-pasts: liene.simanovica@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore
Gunta Kravale

Tālr.: 63061360
e-pasts: gunta.kravale@jelgavasnovads.lv
Saimniecības daļas vadītājs
Rihards Salcevičs

Mob.: 28685423
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists
Andris Kļimovskis
Tālr.: 22045168
e-pasts: andris.klimovskis@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Ilze Beide-Rīna

Tālr.: 63084337; 26827971
e-pasts: ilze.beide@jelgavasnovads.lv
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Janīna Ungure

Tālr.: 25470956
e-pasts: janina.ungure@jelgavasnovads.lv
Dienas centra "Birztaliņas" vadītāja
Everita Džeriņa

Tālr.: 63086830
e-pasts: everita.dzerina@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas inspektore
Egita Cimdare

Tālr.: 25433885
e-pasts: egita.cimdare@jelgavasnovads.lv
Tūrisma informācijas centra vadītāja
Ingūna Pranka
Tālr: 26611468
e-pasts: inguna.pranka@jelgavasnovads.lv
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit