03.12.2022.

Līvbērzes pagasta kontakti

Drukāt
Līvbērzes pagasta pārvalde
Adrese: Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Tālrunis: 63072441
Fakss: 63072441
e-pasts: livberzespp@jelgavasnovads.lv
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
Pārvaldes vadītāja
Ruta Medne

Tālr.: 63072541
Mob.: 26552569
e-pasts: ruta.medne@jelgavasnovads.lv
 
Pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena: 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
Saimniecības daļas vadītājs
Lauris Ovsjanko

Tālr: 27810963
e-pasts: lauris.ovsjanko@jelgavasnovads.lv
Pārvaldes lietvede

Tālr.: 63072441
e-pasts: livberzespp@jelgavasnovads.lv  
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Daina Majoka

Tālr.: 27868795
e-pasts: daina.majoka@jelgavasnovads.lv
Nodokļu administratore 
Inga Freimane

Tālr.: 63072218
e-pasts: inga.freimane.fin@jelgavasnovads.lv ​
Kultūras nama vadītāja
Laura Strēle
Tālr.: 26574144
e-pasts: laura.strele@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba vadītāja
Daiga Granāte
Inspektors
Armands Ramšs
Tālr.:27827901
Pagasta bibliotēkas vadītāja
Velga Petņičenko

Tālr.: 63072465
Sociālie darbinieki pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Bāriņtiesas locekļi pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Jaunatnes lietu koordinatori pagastos - kontaktinformācija šeit
 
Mūžizglītības speciālisti pagastos - kontaktinformācija šeit