07.12.2022.

Telpu nomas maksa Jelgavas novada iestādēs

Drukāt

​Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2021.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.6, 37.§).

Telpas tiek iznomātas dažādu pasākumu organizēšanai.

Pakalpojuma vieta
Nomas objekts un sēdvietu skaits
EUR/h
bez PVN
Aktivitāšu centrs "Līvbērze" Vārpā, Līvbērzes pagastā
Zāle (40)
12,00
Aktivitāšu centrs "Līvbērze" Līvbērzē, Līvbērzes pagastā
Zāle (20)
9,00
Dienas centrs "Zemgale" , Zemgalē, Glūdas pagastā
Zāle (20)
12,00
Pagasta pārvaldes ēka, Vircavā, Vircavas pagastā
Zāle (25)
Projektors, ekrāns
14,00
8,00

Nomas maksa tiek piemērota visu nomājo telpu izmantošanas laiku, t.sk. sagatavojoties pasākumam un atbrīvojot telpas pēc pasākuma.