03.12.2022.

Telpu nomas maksa Jelgavas novada muižās

Drukāt

Apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 12.§).

Norādītās telpas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai.

Pakalpojuma vieta
Nomas objekts un sēdvietu skaits
EUR/stundā bez PVN

EUR/ stundā ar PVN

Lielplatones muiža

Lielā zāle (80)
 
Mazā zāle/ ēdamzāle (30)
 
Mazais salons (15)
Projektors, ekrāns
21,00
 
20,00
 
10,00
8,00
25,41
 
24,20
 
12,10
9,68
 
 
Lielvircavas muiža
Lielā zāle (100)
 
Mazā zāle (40)
 
Ēdamzāle (50)
 
Meistarklašu/ nodarbību telpa (15)
Projektors, ekrāns
30,00
 
19,00
 
15,00
 
19,00
8,00
36,30
 
22,99
 
18,15
 
22,99
9,68

Vilces muiža

Lielā zāle (50)
Projektors, ekrāns
15,00
8,00
18,15
9,68
Lielā zāle (100)
 
Mazā zāle (50)
 
Semināru telpa (20)
Dators
Projektors, ekrāns
20,00
 
15,00
 
10,00
0,57
8,00
24,20
 
18,15
 
12,10
0,69
9,68

Restauratoru nams

Semināru telpa - atvērtā (40)
 
Semināru telpa (30)
 
Semināru telpa (20)
Dators
Projektors un ekrāns
10,00
 
10,00
 
7,00
0,57
8,00
12,10
 
12,10
 
8,47
0,69
9,68

Nomas maksa tiek piemērota visu nomājamo telpu izmantošanas laiku, t.sk. sagatavojoties pasākumam un atbrīvojot telpas pēc pasākuma.