07.12.2022.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

Drukāt

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 20.panta 3.punktu,  25.1 panta 2.punktu Jelgavas novada pašvaldība dzēš nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu:

Jelgavas novada domes sēdes protokols Lēmums
2016. gada 30. novembra sēdes protokols Nr. 18,15 §.