09.12.2022.

Jelgavas novada pašvaldības policija

Drukāt

Adrese:

Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 un 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 un 12.30–15.30
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās:13.00 – 17.00
Pašvaldības policijas priekšniece
Inese Tarvida
Adrese: Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008
Adrese korespondencei: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012254
e-pasts: inese.tarvida@jelgavasnovads.lv
Pašvaldības policijas lietvede
Anda Lūka
Tālr.: 63012254

 

Pašvaldības policijas kontakti un pieņemšanas laiki
Pašvaldības policijas galvenais inspektors
Tālr.: 
 e-pasts:
 
Vecākais inspektors (Kalnciems)
Normunds Umbraška
Tālr.: 27827808
 • pirmdienās 13:00- 17:00
 • ceturtdienās 09:00-12:00
Inspektors (Sesava)
Arnis Fogels
Tālr.: 26671431
 • pirmdienās 09:00-12:00
 • ceturtdienās 09:00-12:00
Inspektors (Valgunde)
Salvis Alksnis

Tālr.: 27304246
e-pasts: salvis.alksnis@jelgavasnovads.lv
 • pirmdienās 09:00 - 12:00
 • ceturtdienās 09:00 - 12:00
Vecākā inspektore (Eleja, Lielplatone)
Egita Cimdare
Tālr.: 25433885

Elejas PP

 • pirmdienās 09:00-12:00
 • ceturtdienās 13:00-16:00

Lielplatones PP

 • pirmdienās 13:00-16:00
Vecākais inspektors (Līvbērze)
Armands Ramšs
Tālr.: 27827901
 • pirmdienās 09:00- 12:00
 • ceturtdienās 09:00- 12:00
Inspektors (Glūda)
Kaspars Rakstiņš
Tālr.: 25602711
 • pirmdienās 13:00 - 17:00
 • ceturtdienās 8:00 - 13:00
Inspektors (Zaļenieki)
Anatolijs Koteļņikovs
Tālr.: 28335641
 • pirmdienās 09:00- 12:00
 • ceturtdienās 13:00-18:00
Inspektors (Svēte, Platone)
Raivis Indriksons
Tālr.: 29355652

Svētes PP

 • pirmdienās 13:00- 14:00

Platones PP

 • pirmdienās 15:00- 16:00
 • ceturtdienās 09:00-12:00
Vecākais inspektors (Jaunsvirlauka)
Aigars Bērtulis

Tālr.: 26629947
 • pirmdienās 10:00- 12:00
Inspektors (Vilce)
Dainis Zemgalnieks

Tālr.: 20044770
e-pasts: dainis.zemgalnieks@jelgavasnovads.lv
 • pirmdienās 09:00-12:00
 • ceturtdienās 09:00-12:00
Kārtībnieki
Jānis Šimkus
Tālr.: 29179704
Juris Ručkanovs
Tālr.: 27888518

Vienotie policijas inspektori (Ozolnieki, Cenas un Salgale)     

Tālr.:20029099

katru dienu  8:00 - 24:00


Jelgavas novada pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta, pašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei darbojas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības policija ir Jelgavas novada domes izveidota iestāde, kas, risinot darba organizācijas jautājumus, sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām.
Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi Jelgavas novada administratīvajā teritorijā:

 • nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
 • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
 • atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;
 • normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un saskaņā ar likumu noteikto pienākumu izpildē atbilstoši savai kompetencei piemērot administratīvos sodus.

Pašvaldības policijas nolikums

Vairāk informācijas - Pašvaldības policija