Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Aktualitātes

Aicina pieteikties nūjošanas pārgājienam un veselīga dzīvesveida lekcijai

Aicina pieteikties nūjošanas pārgājienam un veselīga dzīvesveida lekcijai

30.07.2021. 11:59

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 7.augustā tiek organizēts nūjošanas pārgājiens. 

Iespēja pieteikties puišu diennakts nometnei

Iespēja pieteikties puišu diennakts nometnei

30.07.2021. 11:54

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros tiek organizēta nometne 13-18 gadus veciem jauniešiem. Nometne notiks no 6.līdz 8.augustam pie Glūdas skolas, Jelgavas novada Glūdas pagastā.

Nākotnes sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektam uzsākta būvprojekta izstrāde

Nākotnes sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektam uzsākta būvprojekta izstrāde

30.07.2021. 10:54

Sekojot projekta plānam, Jelgavas novada pašvaldība veikusi cenu aptauju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu Nākotnes ciema projektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu 100m3/dnn izbūve Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā”. 

Šķibes pamatskolas pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas Spānijā

Šķibes pamatskolas pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas Spānijā

23.07.2021. 13:41

Mazinoties Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitam, Šķibes pamatskolas pedagogi izmantoja iespēju un no š.g. 6. līdz 16. jūlijam viesojās pie kolēģiem Spānijā, lai projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” ietvaros piedalītos apmācības pasākumos un dalītos pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanas iespējām matemātikas mācīšanā pamatskolā, kā arī pārrunātu ar projekta realizēšanu saistītos organizatoriska un saturiska rakstura jautājumus.

Pieteikšanās slēgta! Aicina piedalīties bezmaksas laivu braucienos

Pieteikšanās slēgta! Aicina piedalīties bezmaksas laivu braucienos

13.07.2021. 08:59

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ''Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā'' ietvaros  aicinām iedzīvotājus doties sportiska rakstura atpūtas laivu braucienos.

Īstenotas mācības neformālā izglītībā darba ar jaunatni plānošanai ilgtermiņā

Īstenotas mācības neformālā izglītībā darba ar jaunatni plānošanai ilgtermiņā

07.07.2021. 10:30

Jūnijā darba ar jaunatni jomā tika organizētas divu dienu neformālās izglītības mācības “Kā sauc, tā atskan”, kas pulcēja vienkopus gan jauniešus, gan jaunatnes darbiniekus no visa jaunizveidotā Jelgavas novada. 

Papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

07.07.2021. 10:15

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros tika papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai.

Jelgavas novada pašvaldība noslēgusi veselīgas ēdināšanas pilotprojekta aktivitātes skolās

Jelgavas novada pašvaldība noslēgusi veselīgas ēdināšanas pilotprojekta aktivitātes skolās

06.07.2021. 14:59

Pilotprojekta aktivitātes tika īstenotas projekta “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost” ietvaros. 

Uzsākta projekta „Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā” īstenošana

Uzsākta projekta „Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā” īstenošana

02.07.2021. 11:59

Lai nodrošinātu tradicionālo amata prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā, Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi projekta „Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un popularizēšana Jelgavas novadā” īstenošanu.

Lielupē pie Staļģenes tilta ielaisti 35 000 līdaku mazuļu

Lielupē pie Staļģenes tilta ielaisti 35 000 līdaku mazuļu

01.07.2021. 14:56

Realizējot Zivju fonda projektu “Līdaku piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā - 2021”, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši” 30.jūnijā Lielupē Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē pie tilta veica 35 000 līdaku zivju mazuļu ielaišanu upē. Mazuļu ielaišanu upē uzraudzīja Jelgavas novada pašvaldības policija, Pārtikas veterinārais dienests un Valsts vides dienests.

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

28.06.2021. 12:04
Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

28.06.2021. 11:42
 Veselības veicināšanas pilotprojekta noslēguma seminārs

Veselības veicināšanas pilotprojekta noslēguma seminārs

21.06.2021. 15:49

Lai veiktu projekta “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost” aktivitāšu izvērtēšanu un turpinātu diskusiju par vietēja, sezonāla un veselīga uztura nodrošināšanu Jelgavas novada izglītības iestādēs, 10.jūnijā uz pilotprojekta noslēguma semināru pulcējās iesaistītās un ieinteresētās puses.

Projekta ietvaros prezentē jaunizveidoto video par dienas aprūpes centru “Upe”

Projekta ietvaros prezentē jaunizveidoto video par dienas aprūpes centru “Upe”

14.06.2021. 12:45

Neskatoties uz notiekošo saistībā ar Covid -19 ierobežojumiem, aktīvi turpinās darbs pie projekta „Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”  Nr. LLI425 (OCTOPUS). Aizvadītajā nedēļā - 9. jūnijā notika jau otrā projekta partneru  pieredzes apmaiņas tiešsaistes tikšanās. Tikšanās laikā Latvijas partneri  - Jelgavas novada pašvaldība un Auces novada pašvaldība, prezentēja video  par jaunizveidotajiem centriem. Abas pašvaldības dalījās savā pieredzē par paveikto un plānos par centru attīstību nākotnē.

Projekta ietvaros novadā uzsāks virtuālās apmācības

Projekta ietvaros novadā uzsāks virtuālās apmācības

10.06.2021. 16:36

Jelgavas novada Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros šovasar augustā uzsāks darbu pie digitālās stratēģijas izstrādes un virtuālo mācību materiālu izveidošanas, lai 2022./2023. mācību gadā varētu mācību procesu īstenot arī virtuālajā vidē. Projektu skola īsteno sadarbībā ar Latvijas  Lauksaimniecības Universitāti (LLU), kas šoruden paredzējusi iestādē uzsākt arī administratīvā personāla apmācības. 

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

31.05.2021. 10:58

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Notikusi otrā projekta darba grupas tikšanās

Notikusi otrā projekta darba grupas tikšanās

28.05.2021. 11:58

20.maijā notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage”, Nr. LLI 444 tiešsaistes tikšanās, kurā projekta partneri informēja par projektā paveikto otrajā projekta ieviešanas periodā, kā arī diskutēja par nākamajos periodos ieviešamajām aktivitātēm.

Apstiprināti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi

Apstiprināti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi

24.05.2021. 08:39

Maija vidū noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

Projektā "Skolēnu runātprasmes uzlabošana" veiktās gadījumu izpētes

Projektā "Skolēnu runātprasmes uzlabošana" veiktās gadījumu izpētes

21.05.2021. 10:59

Projektā "Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)" (2019-1-UK01-KA229-061373_3) viens no uzdevumiem ir izstrādāt gadījumu izpētes kopumus, kas, aptverot dažādas tēmas un metodes, saistīti ar agrīnas runātprasmes uzlabošanu. 

Līvbērzes pamatskolas pedagogi īsteno virtuālu mobilitāti

Līvbērzes pamatskolas pedagogi īsteno virtuālu mobilitāti

13.05.2021. 14:37

Lai gan 2021. gads ir iesācies dažādu ierobežojumu un mājsēdes ēnā un projektos novērojama nogaidoša, tālākās situācijas attīstību vērojoša pozīcija, tomēr Līvbērzes pamatskolas pedagogi nesnauž un turpina strādāt pie Erasmus+ projektā “Skolēnu runātprasmes uzlabošana” (Eng: Closing the Word Gap, 2019-1-UK01-KA229-061373_3) ieplānoto aktivitāšu īstenošanas.