Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Aktualitātes

Konkursā “Mēs savai videi” atbalstīts rekordliels pieteikumu skaits

Konkursā “Mēs savai videi” atbalstīts rekordliels pieteikumu skaits

30.04.2021. 14:03

Jelgavas novada pašvaldības organizētajam konkursam “Mēs savai videi” šogad aprit septiņi gadi, un 2021. gads konkursam nesis lielāko iesniegto pieteikumu skaitu – 57 projektus. Līdzšinējais konkursa finansējums paredzēja ik gadu atbalstīt ap 30 iedzīvotāju idejām, bet šogad pašvaldība, izskatot konkursa vērtēšanas komisijas iesniegumu, lēmusi par papildus finansējuma piešķiršanu programmai, kopā atbalstot 49 projektus ar kopējo finansējumu 34 809 EUR.

Staļģenes vidusskolas pedagogi piedalās apmācībās “STEM mācīšanās dabā”

Staļģenes vidusskolas pedagogi piedalās apmācībās “STEM mācīšanās dabā”

28.04.2021. 09:02

No 26. – 28.aprīlim Staļģenes vidusskolas pedagogi kopā ar Palade skolas (Igaunija), Topoloveni skolas (Rumānija) un OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija) kolēģiem piedalās virtuālā mobilitātē – pedagogu apmācībās “STEM mācīšanās dabā”.

Veiktas izmaiņas Lielvircavas muižas atjaunošanas darbu projektam

Veiktas izmaiņas Lielvircavas muižas atjaunošanas darbu projektam

26.04.2021. 13:28

Lielvircavas muižā, turpinoties atjaunošanas un restaurācijas darbiem, kas aizsākās pērnā gada rudenī, darbu procesā, demontējot grīdas segumu un griestu apdari, būvnieki konstatējuši, ka starpsienu izvietojums neatbilst vēsturiskajam telpu plānojumam. Lai noritētu sekmīga projekta realizācija un orģinālo telpu plānojuma saglabāšana, pieņemts lēmums veikt izmaiņas iepriekš izstrādātajā muižas telpu atjaunošanas darbu projektā.

Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji apguvuši pilsoniskās izglītības kompetences

Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji apguvuši pilsoniskās izglītības kompetences

14.04.2021. 14:07
Marta mēnesī, trīs tiešsaistes nodarbībās pulcējās 30 novada iedzīvotāji, kas atsaucās Lauku partnerības “Lielupe” aicinājumam apgūt pilsoniskās izglītības kompetences.
Tuvojoties siltajam laikam, aicinām atsākt vingrot svaigā gaisā

Tuvojoties siltajam laikam, aicinām atsākt vingrot svaigā gaisā

01.04.2021. 17:00

Jelgavas novada iedzīvotāji ir aicināti atsākt apmeklēt veselības vingrošanas un fitnesa nodarbības, kas, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās norādījumus, šoreiz tiks rīkotas ārpus telpām.

Durvis ver sensorā istaba Lielplatonē

Durvis ver sensorā istaba Lielplatonē

01.04.2021. 13:42

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-425  “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros aprīļa sākumā savas durvis Lielplatonē vēra sensorā istaba. Sensorā istaba kā sociālās iekļaušanas pasākums izveidota Dienas aprūpes centra “UPE” telpās, ko par projekta piešķirtajiem līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu iekārtojusi Jelgavas novada pašvaldība. Primāri šī istaba paredzēta dienas aprūpes centra klientiem, senioriem, riska grupu bērniem, jauniešiem, ģimenēm, kā arī Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem.

Bramberģes muižā restaurēs koka logus

Bramberģes muižā restaurēs koka logus

01.04.2021. 11:53

Lai nodrošinātu Bramberģes muižas kungu mājas kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, muižā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jelgavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu aizritēs vēsturisko logu restaurācija. Biedrība “Bramberģes muiža”, kurā darbojas laulātais pāris Ilze un Gunārs Pavloviči”, kopš 2017. gada Glūdas pagastā apsaimnieko un atjauno vēsturisko muižu. Saimnieki apzinās, ka muižas labiekārtošanā jāiegulda ne vien laiks, bet arī ievērojami finansiālie līdzekļi, bet tas viņus neaptur no mērķa – atdzīvināt muižā dzīvību un padarīt to par nozīmīgu tūrisma objektu.

Piešķirts finansējums trīs projektu realizācijām

Piešķirts finansējums trīs projektu realizācijām

30.03.2021. 16:36

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda par finansējuma piešķiršanu trīs projektu īstenošanai. Piešķirtie fonda līdzekļi 8700 EUR vērtībā ļaus novada Mūzikas un mākslas skolai iegādāt pianīnu un uzlabot materiāli tehnisko bāzi, kā arī Vilces muižas kungu mājas vienai telpai veikt sienas krāsojuma konservāciju.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektu mācību motivācijas palielināšanai

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektu mācību motivācijas palielināšanai

30.03.2021. 09:52

Jelgavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 30.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

29.03.2021. 09:29

Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus tematiskos maršrutus, – “Amatu prasmes un tradīcijas”, “Nemateriālais kultūras mantojums” un “Izcilas personības, vietas un notikumi”. Jaunie tūrisma maršruti aptver trīs valstu – Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

25.03.2021. 13:36

Aptauja tiek veikta projekta WATERDRIVE ietvaros un tās mērķis ir apkopot Svētes pagasta iedzīvotāju redzējumu par Svētes upes krastu ainavas esošo stāvokli un attīstības iespējam, kā arī nepieciešamību attīstīt dažāda veida teritorijas un infrastruktūru.

Elejas vidusskola aktīvi strādā pie projekta “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” aktivitāšu īstenošanas

Elejas vidusskola aktīvi strādā pie projekta “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” aktivitāšu īstenošanas

22.03.2021. 17:59

Lai gan 2021. gads ir iesācies dažādu ierobežojumu un mājsēdes ēnā un projektos novērojama nogaidoša, tālākās situācijas attīstību vērojoša pozīcija, tomēr Elejas vidusskola nesnauž un rod iespējas aktīvi strādāt pie Erasmus+ projekta “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” (Eng: European Forest Young Keepers, 2020-1-FR01-KA229-080074_2) aktivitāšu īstenošanas.

Skolu atbalsta personāls piedalās starptautiskās aktivitātēs

Skolu atbalsta personāls piedalās starptautiskās aktivitātēs

12.03.2021. 12:37

Lai panāktu Erasmus+ projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un uzlabotu izglītības iestāžu atbalsta sistēmu skolēniem un pedagogiem, un pilnveidotu ikdienas darba metodes atbalsta personālam - Jelgavas novada atbalsta speciālisti piedalījās starptautiskās apmācībās.

Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un vairāku sugu dzīvotnes

Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un vairāku sugu dzīvotnes

08.03.2021. 15:18

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) kopā ar sadarbības partneriem valsts, pašvaldību un privātajās institūcijās turpmāko gadu laikā plāno atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.

Turpinās darbs pie lietu interneta projekta attīstības Jelgavas novadā

Turpinās darbs pie lietu interneta projekta attīstības Jelgavas novadā

26.02.2021. 08:45

Turpinot darbu URBACT programmas projektā “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)” un, ņemot vērā pirmās vietējās ekspertu grupas sanāksmes jeb Dizaina sprinta rezultātus, decembrī tika veiktas padziļinātas fokusgrupu intervijas ar vairākiem ekspertiem un savas jomas speciālistiem (saraksts pieejams interviju nodevumā), kas ļāva noteikt aktuālākos virzienus jomas attīstībā. 

Staļģenes vidusskolas teritorijā labiekārtos pirmsskolas grupu rotaļu laukumu

Staļģenes vidusskolas teritorijā labiekārtos pirmsskolas grupu rotaļu laukumu

22.02.2021. 12:20

Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti februāra Finanšu komitejas sēdē akceptēja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz ar valsts aizņēmuma palīdzību 400 000 EUR apmērā Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenes vidusskolas pirmsskolas bērnu rotaļu laukumā veikt atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Paralēli sagatavotajam lēmumprojektam šomēnes pašvaldība izsludinājusi arī iepirkuma konkursu būvniecības darbiem. Veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības darbi objektā varētu aizsākties šovasar.

Pieredzes stāsti projektā “PROTI un DARI”

Pieredzes stāsti projektā “PROTI un DARI”

22.02.2021. 08:47

Katrs iesaistītais jaunietis, kurš atradis savu vietu dzīvē, ir pierādījums tam, ka projekts ”PROTI un DARI” ir jauniešiem labs atbalsta mehānisms. Kopš 2017. gada šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 40 mūsu novada jauniešu, un viņu pozitīvā pieredze apliecina: viss ir iespējams, ja vien ir vēlēšanās uz savu dzīvi un nebūšanām paskatīties kaut mazliet plašāk un izmantot piedāvātās iespējas. Turklāt visas projekta aktivitātes jauniešiem ir bez maksas – vajag tikai saņemties un darīt!

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI”

Aicinām jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI”

19.02.2021. 08:37

Šis būs jau ceturtais gads, kopš Jelgavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu “PROTI un DARI”, 15–29 gadus veciem jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav arī reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, sniedzot iespēju uzsākt mācības, pilnveidot esošās kompetences, iespējams, pat atrast darbu vai kā citādi mainīt savu dzīvi.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola modernizēs mācību procesu

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola modernizēs mācību procesu

18.02.2021. 16:31

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola slēdz līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai maijā uzsāktu īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”, attīstot digitālās kompetences un stiprinot kapacitāti virtuālo apmācību īstenošanā.

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

Izsludina pieteikšanos projektu konkursam biedrību un nodibinājumu atbalstam

18.02.2021. 13:33

Jelgavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma" 2021. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas novada attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas novada pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas novada teritorijā.