03.12.2022.

Borisa un Ināras Teterevu fonds

Cakojam un cepam Valgundē

Cakojam un cepam Valgundē

  • Projekta Nr. 5.2./2014-88
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. – 31.12.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu Valgundes pagastā.
Esi sveiks un vesels

Esi sveiks un vesels

  • Projekta nr. 5.2./2013-15
  • Ieviešanas laiks: 1.04.2013. – 31.12.2013.
  • Sasniegtie rezultāti: Notikušas projektā paredzētās 40 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un nodarbības nūjošanā senioriem, kuras kopā apmeklējušas 30 dalībnieces. Iegādāts nepieciešamais inventārs, kuru varēs izmantot arī turpmākās aktivitātēs.