07.12.2022.

Eiropas Komisijas Mūžizglītības programma

Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu (Green Ribbon Europe for Children – Children in Europe discover nature)

Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu (Green Ribbon Europe for Children – Children in Europe discover nature)

 • Projekta nr. 2012-1-DE-3COM06-27320 4
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2012. – 31.07.2014.
 • Projekta mērķis: Attīstīt starpkultūru sapratni par dabu. Veicināt izpratni par augiem, dzīvniekiem un laika apstākļiem citās valstīs un cilvēku ietekme uz dabu.
Dzimuma diskriminācijas novēršana izglītībā (Preventing Gender Discrimination in Education)

Dzimuma diskriminācijas novēršana izglītībā (Preventing Gender Discrimination in Education)

 • Projekta Nr. 2011-1-TR1-COM06-24544 3
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 30.07.2013.
 • Projekta mērķi:
  • Attīstīt starpkultūru sapratni par dzimuma diskrimināciju;
  • Veicināt cilvēktiesību ievērošanu Eiropā un pasaulē;
  • Attīstīt jauniešos starpkultūru kompetences;
  • Radīt solidaritātes un tolerances atmosfēru jauniešu vidū;
  • Uzlabot jauniešu personisko, kultūras un akadēmisko pašcieņu un pašizglītošanās motivāciju;
  • Iepazīties ar atšķirīgo sadarbības partneru kultūrās, iepazīstināt ar savas kultūras mantojumu;
  • Saskatīt nacionālās, reliģiskās un sociālās līdzības un atšķirības starp dalībvalstīm, diskutēt par tām.