Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu (Green Ribbon Europe for Children – Children in Europe discover nature)

21.04.2016
  • Projekta nr. 2012-1-DE-3COM06-27320 4
  • Ieviešanas laiks: 01.08.2012. – 31.07.2014.
  • Projekta mērķis: Attīstīt starpkultūru sapratni par dabu. Veicināt izpratni par augiem, dzīvniekiem un laika apstākļiem citās valstīs un cilvēku ietekme uz dabu.

Projekta pieteicējs: RBS-KITA-SB_Mitte/Nord 7 Stadt. Kindergarten, Minhene, Vācija
Projekta partneri: Jelgavas novada Elejas visusskola (Latvija); St. Benedict Infant School (Birmingema, Apvienotā Karaliste); Eryman Basak Anaokulu (Ankara, Turcija); Heljeredforskola (BoU, Molndal, Zviedrija).
Kopīgais finansējums EUR: 14 000 (100% EK finansējums)
Galvenās aktivitātes:
Uzmanība tika pievērsta dabai un darbībai ap to. Divu gadu laikā tiks apgūti:

  • augi un laikapstākļi,
  • cilvēks, dzīvnieki un kukaiņ,
  • rūpes par mūsu planētu – cilvēku ietekme uz dabu.

Strādājot pie katra apakštemata, bērni pētīs tuvāko un tālāko apkārtni. Piemēram, vietas, kuras tiks apmeklētas, ir - skolas teritorija, parki, dārzi, meži, pļavas, dīķi, ezeri, upes, jūra. Darbojoties projekta ietvaros, tiks izveidoti dabas ceļojumu maršruti katrā partnervalstī un visas vietas un darbības tiks atzīmētas kartēs. Katrā valstī tiks izveidota grāmata ar kaltētiem augiem, fotogrāfijām, ziņojumiem un vērojumiem -  Eiropas dabas dienasgrāmatu. Tiks radīta galda spēle; viena katrā valstī. Lai bērnus pietuvinātu dabai, katrā skolā tiks izveidots zaļais stūrītis.

Projektu noslēdzot, vienā un tajā pašā datumā visās skolās, kas piedalās šajā projektā, notiks pasākums „Diena dabā”. Tas stiprinās kopības sajūtu.

Projekta koordinatore:
I. Aleksejeva
Tālr.: 26521320
e-pasts: inesealeksejeva@gmail.com

Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu