03.12.2022.

Eiropas Komisijas programma DEAR (Development Education and Awareness Raising)

Starptautiskā sadarbība: IESAISTIES! GET INVOLVED!

Starptautiskā sadarbība: IESAISTIES! GET INVOLVED!

06.06.2017. 08:48

Projekta Nr.: DCI-NSAED/2014/338-493
Ieviešanas laiks: 29.05.2017.-31.08.2017.
Projekta mērķis: veicināt attīstības izglītību un veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrības līdzdalību. Uzdevums ir pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību jautājumiem, kas nodrošina labākas sabiedrības un labāku dzīves apstākļu veidošanos dažādās valstīs.