08.02.2023.

Eiropas Komisijas programma Eiropa pilsoņiem

Mana Eiropas pašvaldība (My European City)

Mana Eiropas pašvaldība (My European City)

 • Projekta numurs: 556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2014.-31.10.2016.
 • Projekta mērķis: veicināt Eiropas dimensiju un Eiropas pilsonības apziņu projekta partneru teritorijās.
Starptautiskā sadarbība: Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!

Starptautiskā sadarbība: Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!

 • Projekta Nr.:  563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT
 • Ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.
 • Projekta mērķis: iegūt zināšanas, kā partneri darbojas ar sociālās daudzveidības jautājumiem - “teritorijas attīstības” koncepta izmantošana iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā. Veidot/optimizēt saistību starp vietējām politikām/personām, uz ko tās attiecas/ organizācijām un iestādēm - iekļaujoša sabiedrība. Pārnest ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi šādos tematiskajos mērķos – iekļaušana, apkārtnes attīstība un līdzdalība.
Sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību

Sociālās iekļaušanas veicināšana caur ES pilsonību

 • Projekta nr. 542020
 • Ieviešanas laiks: 03.06.2013. - 31.08.2014.
 • Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju iesaisti un radīt ES pilsonības apziņu jauniešos, senioros, cilvēkos ar īpašām vajadzībām, sociāli mazaizsargātos un romu tautības cilvēkos.
Eiropas jauniešu nedēļa (EWY - Europe Week for Youth 2015)

Eiropas jauniešu nedēļa (EWY - Europe Week for Youth 2015)

 • Projekta Nr.:  558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT
 • Ieviešanas laiks: 07.10.2015.-12.10.2015.
 • Projekta mērķis: veicināt Eiropas pilsonības apziņu un iedzīvotāju demokrātisku iesaistīšanos.