03.12.2022.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000001
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2019 – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Izveidot atpūtas un aktivitāšu laukumu Elejas pagastā, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kas veidojot jaunu kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.
Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000005
 • Ieviešanas laiks: 05.07.2019. – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma atjaunošanu Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un sportam, palielinot vietas potenciālu un pievilcību attīstot sporta, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.
Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000003
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2019. – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma pārbūvi Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana

Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana

 • Projekta numurs: 19-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta mērķis: Baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana,  kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas šobrīd ļauj zvanu torņa iekštelpu apskati baznīcas apmeklētājiem. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.
Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

 • Projekta numurs: Nr.19-00-A019.333-000003
 • Ieviešanas laiks: 09.2019.–10.2021.
 • Projekta mērķis: Palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai veidotu savu uzņēmumu. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām dot iespēju iepazīt labās prakses piemērus karjerizglītībā Latvijā un Somijā.
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta

 • Projekts Nr. 19-06-A00702-000028
 • Īstenošanas periods: 03.07.2019. – 24.12.2019.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā

Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis: Atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.
Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis:
 1. Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
 2. Attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.
 3. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kuru vēlamies saglabāt, atjaunot un attīstīt kā paraugu popularizējot 19.gs. modes vēsturi.
Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana

Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000002 
 • Projekta mērķis: sakrālā tūrisma attīstība Latvijā un baznīcas darbības veidu popularizēšanai. Sakrālais tūrisms daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek apmeklētas nevis reliģisku motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu. Lielvircavas baznīca – vecākā mūra baznīca Zemgalē .Vienotā rokoko stilistikā būvētā dievnama iekārta ir viena no savdabīgākajām Zemgalē. Lielvircavas luterāņu baznīca,  Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.5239.
Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

 • Projekta nr.: 18-00-A019.333-000005
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2020. (pagarināts līdz 06.10.2021.)
 • Projekta mērķis: Īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados
Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000007
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšana sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā.
 • Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un, jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.
Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
 • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
 • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.
Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000006
 • Īstenošanas laiks: 01.03.2018. -  15.07.2019.
 • Projekta mērķis: Iesaistīt  Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aberāciju un upes atveseļošanos.
Tūrisms kopā

Tūrisms kopā

 • Projekta Nr. 17-00-A019.332-000005
 • Īstenošanas laiks: 20.01.2017.- 31.12.2019
 • Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

 • Projekts Nr. 17-06-A00702-000125
 • Īstenošanas periods: 06.04.2018.-24.12.2018.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

 • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.
Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai

Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2101-000002
 • Īstenošanas periods: līdz 2018.gada 26.oktobrim.
 • Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, radot pievilcīgu vidi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu darba vietu darba radīšanu) un ekonomisko izaugsmi novadā.
Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2202-000001
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  07.06.2019.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku ''Vešūzis'', uzlabojot un nodrošinot tās   pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.
Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000004
 • Īstenošanas periods: 1.09.2016.-28.09.2018.
 • Projekta mērķis: restaurēt vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi tuvākajā apkaimē kopumā.
Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas periods: 28.09.2016.-27.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt vietējās kopienas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu un dažādošanu, attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī nemateriālā kultūras un latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.