Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

19.01.2017
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000011
  • Īstenošanas periods: 1 gada laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu - 09.09.2017.
  • Projekta mērķis: veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem veicot dīķa atjaunošanas darbus.

 
Kopējās izmaksas: 47 092,87 EUR
ELFLA finansējums: 27 000 EUR
Pašvaldības finansējums: 20 092,87 EUR
 
Publikācijas:

Projekta koordinators:
Inese Cinovska
Tālr. 63048455
e-pasts: inese.cinovska@jelgavasnovads.lv