Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

04.02.2020
  • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000005
  • Ieviešanas laiks: 05.07.2019. – 01.12.2020.
  • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma atjaunošanu Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un sportam, palielinot vietas potenciālu un pievilcību attīstot sporta, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.

Projekta kopējais finansējums 119 342.24 EUR, kur

  • projekta attiecināmais finansējums 29 840.00 EUR (no tā ELFLA finansējums 26856.00 EUR) 
  • pašvaldības līdzfinansējums ir 89502.24 EUR

Sporta laukumā tiks atjaunots skrejceļa segums un sporta laukums, kurā aktīvai laika pavadīšanai piesaistīs visa vecuma iedzīvotājus un varēs tikt organizētas dažāda veida nometnes un aktivitātes, kuras tik ļoti bija iecienīts organizēt Zaļenieku pagastā un ir iecienījuši daudzi interesenti starp novadu mērogā un kuru varēs izmantot Zaļenieku pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolēni, kā arī visi aktīvie Zaļenieku pagasta iedzīvotāji un sporta aktivitāšu apmeklētāji.

Galvenās aktivitātes:

  • Veikt esošā  sporta laukuma demontāžu;
  • Veikt sporta laukuma labiekārtošanu, izbūvējot skrejceļu un tāllēkšanas bedres;
  • Būvuzraudzības veikšana.

Publicitāte:

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas


Projekta vadītāja:
Anita Skubiļina
Jelgavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja
Tālr.: 63048452
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv