09.12.2022.

Eiropas Sociālais fonds

Kompetenču pieeja mācību saturā

Kompetenču pieeja mācību saturā

07.06.2017. 09:14
  • Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
  • Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.