03.12.2022.

Interreg III URBACT

Eiropas tīkls lauksaimniecības produktu ražotāju nodarbinātības veicināšanai mazās un vidējās pašvaldībās. AGRI-URBAN

Eiropas tīkls lauksaimniecības produktu ražotāju nodarbinātības veicināšanai mazās un vidējās pašvaldībās. AGRI-URBAN

08.07.2016. 08:27
  • Projekts Nr. CTE103
  • Īstenošanas periods: 03.05.2016.-03.05.2018.
  • Projekta mērķis: izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos