Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā

18.05.2018
  • Projekta nr. LLI-315
  • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2020.
  • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 290 334.61, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 234 962,18, no tās programmas finansējums 85% - 199 717,85; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 23 496,22, valsts līdzfinansējums 5% - 11 748,11

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneris:  Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva)

Projekta aktivitātes ietver Restaurācijas nama izveidi Zaļeniekos (Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās), 8 profesionālās izglītības programmu uzlabošanu, atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām; 215 topošo restaurācijas un būvniecības speciālistu apmācību, atbilstoši darba devēju prasībām un 61 esošo darbinieku profesionālo pilnveidi. Projekta ietvaros notiks arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un apmācības Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys/ Initiation of WEBT

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Lelde Šantare

Tālr.: 63048487;
e-pasts: lelde.santare@jelgavasnovads.lv