03.12.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija

Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Elejas vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Vilces pamatskolā

Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Elejas vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Vilces pamatskolā

 • Ieviešanas laiks: 10.10.2021. - 31.12.2021.
 • Mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.
 • Projekta Nr. VP2021/4-11
Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

 • Sadarbības līgums Nr.JNP/5-34.3/21/142 par programmas "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai" īstenošanu.
 • Ieviešanas laiks: programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.
 • Mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.
Jaunieši Jelgavas novadam!

Jaunieši Jelgavas novadam!

 • Projekta Līgums Nr. 2-25/51
 • Projekta ieviešanas laiks: 15.11.2017.- 31.03.2018.
 • Projekta mērķis: veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem Jelgavas novadā pievēršot uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai, sniedzot ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī attīstīt jauniešu piederības apziņu savai (vietējai) kopienai.
Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm

Projekts Nr. 01-25/256
Īstenošanas periods: 20.07.2016.–01.10.2016.
Projekta mērķis: sporta inventāra iegāde Jelgavas novada lauku teritoriju 10 izglītības iestādēs

 

"Vide.Identitāte. Personība. - 2016 (V.I.P. -2016)"

"Vide.Identitāte. Personība. - 2016 (V.I.P. -2016)"

 • Projekta līguma Nr. 4-27/32
 • Projekta ieviešanas laiks: 18.04.2016. - 15.09.2016.
 • Projekta mērķis: īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes Jelgavas novada jauniešiem, pilnveidot jauniešu personību attīstot dzīvei nepieciešamās kompetences, kā arī veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu savam novadam.
"HOP! (Palēciens!)"

"HOP! (Palēciens!)"

 • Projekta līguma Nr. 4-25/13
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2016. - 30.09.2016.
 • Projekta mērķis: īstenot neformālās izglītības aktivitātes, kuras veicina jauniešu iekšējo resursu un vērtību apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīsta radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīsta sadarbības prasmes un veido pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.
Sporta inventāra iegāde skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai Jelgavas novada izglītības iestādēs

Sporta inventāra iegāde skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai Jelgavas novada izglītības iestādēs

 • Projekta ieviešanas laiks: 02.07.2014. – 15.09.2014.
 • Projekta mērķis: Sporta inventāra iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm, skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai.
V.I.P.

V.I.P.

 • Projekta līguma Nr. 4-33/19
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.04.2015.-30.09.2015.
 • Projekta mērķis: īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes Jelgavas novada jauniešiem, pilnveidot jauniešu personību, attīstīt dzīvei nepieciešamās kompetences (radošumu, uzņēmību līderību, atbildību), kā arī veicināt jauniešu piederības apziņu savam novadam un veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.