03.12.2022.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Vircavas pirmskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Vircavas pirmskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.3/15
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.01.2015.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vircavas pirmskolas izglītības iestādes ēkā.
Kalnciema pagasta vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Kalnciema pagasta vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.3/13
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.01.2015.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Kalnciema vidusskolas ēkā.
Līvbērzes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Līvbērzes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.3/14
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.01.2015.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Līvbērzes vidusskolas ēkā.
Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/43
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Staļģenes vidusskolas muižas ēkā.
Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/40
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Šķibes pamatskolas ēkā.
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/37
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ēkā.
Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/42
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā.
Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana

Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/38
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Izglītības, kultūras un  sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” ēkā.
Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.2/39
 • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Aizupes pamatskolas ēkā.
Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekts nr. KPFI-15.1/76
 • Ieviešanas laiks: 17.01.2013. – 31.10.2013.
 • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkā.
Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekts Nr. KPFI-15.1/75
 • Ieviešanas laiks: 17.01.2013 – 31.10.2013.
 • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vilces pamatskolas ēkā.
Vircavas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Vircavas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana

 • Projekta Nr. KPFI-15.1/61
 • Ieviešanas laiks:17.01.2013. – 31.10.2013.
 • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vircavas vidusskolas 3 ēkās.
Zema enerģijas patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā

Zema enerģijas patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. KPFI-10/13
 • Projekta ieviešanas laiks: 16.08.2011. - 01.11.2013.
 • Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecību.