07.12.2022.

Kohēzijas fonds

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā (2.kārta)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā (2.kārta)

 • Projekta nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/005
 • Projekta ieviešanas laiks: 18.06.2012.– 01.06. 2015.
 • Projekta mērķi:
  • Ūdens kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā (1.kārta)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā (1.kārta)

 • Projekta nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/012
 • Projekta Ieviešanas laiks: 13.10. 2010. – 12.10.2014.
 • Projekta mērķi:
  • Ūdens kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
  • Ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.